Sosial rehabilitering | www.statped.no

Sosial rehabilitering

Artikkel om sosial rehabilitering etter en ervervet hjerneskade.

Fakta og tilgjengelighet

Forside tekstsamling puslespill

Kategori: Ervervet hjerneskade, Artikler, Statpeds ressurser

Størrelse: 75 sider.

Format: PDF

Forfatter: Roar Dalin

Utgiver: Statped, 2009

Artikkelen er publisert i tekstsamlingen Læring i samspill. Den ser blant annet på hva som bør ligge til grunn for å tilrettelegge for sosial rehabilitering etter en ervervet hjerneskade.

"For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt at hver enkelt atferd har en mening, om man forstår den ut fra elevens forutsetninger. Det vil i praksis si at også det sosiale nettverket; medelever, venner, slekt, naboer og andre, skal få mulighet til å forstå disse forutsetningene, og gjennom denne forståelsen
bruke både evnen og viljen til å hjelpe." (Utdrag fra artikkelen)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!