Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Fakta om ervervet hjerneskade

Hvert år får cirka 1600 barn og ungdommer en traumatisk hodeskade etter å ha skadet seg i lek, fritidsaktiviteter, trafikkulykker og vold. Skaden kan være alt fra lettere hjernerystelser til alvorlige hodeskader. Omfanget avgjør hvilken medisinsk oppfølging de får. Noen er kort innom lege for en sjekk, mens andre er på sykehus en periode. Barn med alvorlige skader må ofte tilbringe tid på rehabiliteringsavdelinger. Alvorlighetsgraden ved hendelsen sier ikke alltid noe om hvordan det kommer til å gå med barnet. Skolen er en svært viktig rehabiliteringsarena for eleven. Derfor må veien tilbake til skolen bli forberedt og planlagt til elevens beste. De opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner har ansvar for dette.

En traumatisk hjerneskade kan gi fysiske, kognitive, personlighetsmessige og sosiale konsekvenser. Endrede faglige og sosiale ferdigheter kan gi utfordringer i opplæringssituasjonen. Noen elever trenger bare litt ekstra hjelp, mens andre får omfattende hjelpebehov. Alle elever har krav på tilpasset opplæring utfra evner og forutsetninger. De elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av skolens tilpassede opplæring, har rett til spesialundervisning.

Det er viktig at PPT og skole har kompetanse om hodeskader og hvilke følger det får for opplæringen. Dette heftet er ment som hjelp og som utgangspunkt. Fokus er på traumatisk hodeskade, men tipsene kan også brukes for elever med hjerneskader etter sykdom.

Side 2 av 23