Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Planlegging

Planlegg returen til skolen godt. Det gjør det lettere for eleven å vende tilbake og bidrar positivt i rehabiliteringen ved at alle er forberedt.

Side 3 av 23