Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Informasjon

Vurder hvem som bør få informasjon og hva det skal informeres om. La eleven ta del i prosessen, om mulig.

Side 9 av 23