Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Kontakt skole-hjem

Skole og hjem må ha tett kontakt. Foresatte kan informere om status og elevens medisinske historie. Det er nødvendig å samle informasjon fra eventuelle epikriser og utredningsrapporter – hvilke pedagogiske følger kan skaden få?

Side 4 av 23