Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Fysiske og miljømessige forhold

  • Lett tilgjengelige undervisningsrom
  • Organisering av læremiljøet (ryddig, oversiktlig, fjerne fysiske hindringer, støy, lys osv.)
  • Mest mulig stabilt personale
  • Digitalt utstyr, eks. SMART-board, PC, mobiltelefon og nettbrett for elever
  • Spesielle hjelpemidler eleven trenger

Side 20 av 23