Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Læreprosesser og arbeidsmåter

  • Hjelp til oppgaveanalyse og igangsetting
  • Hjelp til å holde seg i gang
  • Ta utgangspunkt i elevens sterke sider
  • Ta hensyn til tempo og progresjon
  • Hvordan tenker eleven, og hvilke læringsstrategier fungerer?
  • Bruk av lettles-versjoner av fagbøker og annen litteratur, SMART-bøker
  • Forenkling av tekster, omfang, språklig gjennomgang, visuell- og auditiv framstilling (lydsyntese), apper, video/YouTube ol.

Side 22 av 23