Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Struktur og organisering

  • Oversikt over dagen og timen. Visualisering og elektronisk påminning
  • Forberede eleven og være i forkant av undervisningen i klassen
  • Hvor mange timer per dag
  • Hvor lange jobbeøkter. Bruk gjerne klokke
  • Identifiser gode pauser som lader opp igjen batteriene for eleven
  • Organisering av undervisningsmateriell. Utvalg, understreking, notater, Power Point-presentasjoner m.m.
  • Huskehjelp, i form av LOGG, mobiltelefon, kalenderfunksjon, tankekart, assistent osv.

Side 21 av 23