Til hovedinnhold

Veileder – Tilbake til skolen etter hodeskade

Observasjon og kartlegging

Observer og kartlegg elevens atferd, ferdigheter og responser. Hva ser vi og hva kan være forklaringen på det vi ser? Reflekter i fellesskap, det gir en felles forståelse for utfordringene.

Side 12 av 23