Til hovedinnhold

Auditiv nevropati

Informasjonsbrosjyre. om AN/ANSD

Omslag: Auditiv nevropati
  1. Kategori: Hørsel
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Størrelse: 1.75MB
  5. Format: PDF

Auditiv nevropati (AN), også kalt Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD), er en hørselsvanske som kjennetegnes ved at man tilsynelatende reagerer normalt på lyd.

De som har denne vansken kan som regel høre lyd, men har i varierende grad problemer med å forstå og oppfatte tale. Støyende omgivelser kan være spesielt utfordrende.