Til hovedinnhold

Barn med nedsatt hørsel

Læring i fellesskap
Hvordan kan vi sørge for at barn med nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og i skolen?

Bilde av omslaget til boka, barnehender og legoklosser
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier
  2. Språk: Bokmål
  3. Størrelse: 128 s.
  4. Utgiver: Gyldendal 2019
  5. Forfatter: Eva Simonsen m.fl.

Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og skole.

Med utgangspunkt i nyere forskning gir boka både et teoretisk grunnlag for og praktiske eksempler på hvordan alle involverte i barnehage og skole kan arbeide sammen for likeverd og deltakelse for alle. Eksemplene er hentet fra undersøkelser som viser hvordan familier, barnehage og skole skaper vilkår for deltakelse i fellesskap for barn med nedsatt hørsel. Dette er kunnskap som kan brukes i alle læringsmiljøer der barn deltar.

Boka henvender seg til studenter og lærere på bachelor- og masternivå i barnehage- og lærerutdanningen, og til alle andre som interesserer seg for inkluderende opplæring og for barn med nedsatt hørsel.