CI - og hva så? | www.statped.no

CI - og hva så?

Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag hefte

Kategori: Hørsel, Bøker/hefter

Språk: Norsk bokmål

Format: PDF

5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI).

Utvalgets forslag
Tidlig innsats
En nasjonal standard for screening av hørsel.
Nasjonale retningslinjer for hørselssentralene.
«Strakstilbud» fra høresentralene/Statped til foreldre til barn som får avdekket hørselstap gjennom nyfødtscreening.
Statped
Enhetlig, likeverdig og samordnet kurstilbud fra Statped til foreldre.
Avtalefestet samarbeid med alle kommuner og styrket samhandling med de store kommunene.
Tilstrekkelig kapasitet og nødvendig, relevant og oppdatert kompetanse for å kunne gi veiledning talespråklig og/eller tospråkling utvikling, både til foreldre og til barnehager/skoler som søker om det.
Kompetanse
PP-tjenesten pålegges å innhente fagkompetanse dersom den selv ikke har nødvendig kompetanse.
Sikre etter- og videreutdanningstilbud i tegnspråk.
Sikre etter- og videreutdanningstilbud som gir hørselsfaglig kompetanse og kompetanse i lytte- og talespråkutvikling.
Refusjon av reiseutgifter for kommunalt ansatte som deltar på kurs i Statpeds regi.
Kompetansekrav for undervisningspersonale som har som hovedoppgave å gi opplæring til barn med CI.
Rettigheter
Retten til opplæring i pedagogisk forsvarlige grupper må styrkes.
Skoler pålegges å involvere NAV-Hjelpemiddelsentral for å sikre bruk av tekniske hjelpemidler, og få akseptable forhold vedrørende lys, støy og etterklangstid.
Statlig tilsyn med opplæringslovens § 9a-2 (Det fysiske miljøet) og § 9a-3 (Det psykososiale miljøet)
Rett til fornyelse av CIs ytre del (prosessoren) på lik linje med høreapparater.
Rett til tegnspråk som andrespråk
Samordnet innsats
Statped og til Rikshospitalet:
-  felles forpliktende prinsipper for oppfølging av barn med CI,
-  retningslinjer for veiledning til foreldre og den pedagogiske oppfølgingen.
Statped og Rikshospitalet:
-  utprøving av Individuell plan,
-  gi tilbud til fem familier med flerkulturell bakgrunn med spedbarn.
Statped:
-  styrke samarbeidet med Signo kompetansesenter og andre relevante fagmiljøer.
Tverrfaglig forum for å bidra til en bedre samordnet oppfølging av barn med CI.
Utvalgets medlemmer
Gudmund Eikli, Statped (leder av utvalget)
Morten Buan, Hørselshemmedes Landsforbund
Aina Therese Fossum, Norges Døveforbund
Borghild Landsvik, Rikshospitalet
Lena Norup, Voldsløkka barnehage, Oslo
June Stensbøl, NAV Hjelpemiddelsentral/PPT i Åsnes
Anne Solberg Strømer, Hørsels- og språksenter for førskolebarn, Oslo
Sekretariat for utvalget
Elin Østli, Helsedirektoratet
Øystein Stette, Utdanningsdirektoratet

Utvalgets forslag

Tidlig innsats

 • En nasjonal standard for screening av hørsel.
 • Nasjonale retningslinjer for hørselssentralene.
 • «Strakstilbud» fra høresentralene/Statped til foreldre til barn som får avdekket hørselstap gjennom nyfødtscreening.

Statped

 • Enhetlig, likeverdig og samordnet kurstilbud fra Statped til foreldre.
 • Avtalefestet samarbeid med alle kommuner og styrket samhandling med de store kommunene.
 • Tilstrekkelig kapasitet og nødvendig, relevant og oppdatert kompetanse for å kunne gi veiledning talespråklig og/eller tospråkling utvikling, både til foreldre og til barnehager/skoler som søker om det.

Kompetanse

 • PP-tjenesten pålegges å innhente fagkompetanse dersom den selv ikke har nødvendig kompetanse.
 • Sikre etter- og videreutdanningstilbud i tegnspråk.
 • Sikre etter- og videreutdanningstilbud som gir hørselsfaglig kompetanse og kompetanse i lytte- og talespråkutvikling.
 • Refusjon av reiseutgifter for kommunalt ansatte som deltar på kurs i Statpeds regi.
 • Kompetansekrav for undervisningspersonale som har som hovedoppgave å gi opplæring til barn med CI.

Rettigheter

 • Retten til opplæring i pedagogisk forsvarlige grupper må styrkes.
 • Skoler pålegges å involvere NAV-Hjelpemiddelsentral for å sikre bruk av tekniske hjelpemidler, og få akseptable forhold vedrørende lys, støy og etterklangstid.
 • Statlig tilsyn med opplæringslovens § 9a-2 (Det fysiske miljøet) og § 9a-3 (Det psykososiale miljøet).
 • Rett til fornyelse av CIs ytre del (prosessoren) på lik linje med høreapparater.
 • Rett til tegnspråk som andrespråk.

Samordnet innsats

 • Statped og til Rikshospitalet:-  felles forpliktende prinsipper for oppfølging av barn med CI,-  retningslinjer for veiledning til foreldre og den pedagogiske oppfølgingen.
 • Statped og Rikshospitalet:-  utprøving av Individuell plan,-  gi tilbud til fem familier med flerkulturell bakgrunn med spedbarn.
 • Statped:-  styrke samarbeidet med Signo kompetansesenter og andre relevante fagmiljøer.
 • Tverrfaglig forum for å bidra til en bedre samordnet oppfølging av barn med CI.

Utvalgets medlemmer

 • Gudmund Eikli, Statped (leder av utvalget)
 • Morten Buan, Hørselshemmedes Landsforbund
 • Aina Therese Fossum, Norges Døveforbund
 • Borghild Landsvik, Rikshospitalet
 • Lena Norup, Voldsløkka barnehage, Oslo
 • June Stensbøl, NAV Hjelpemiddelsentral/PPT i Åsnes
 • Anne Solberg Strømer, Hørsels- og språksenter for førskolebarn, Oslo

Sekretariat for utvalget

 • Elin Østli, Helsedirektoratet
 • Øystein Stette, Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!