Til hovedinnhold

Erher – Ressurs for tegnspråklige

Erher (erher.no) er en læremiddelportal som leveres av Statped. Vi utvikler læremidler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

erher.no logo
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Drama og rytmikk for døve, Norsk for døve, Engelsk for døve, Kroppsøving, Musikk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Her finner du læremidler og materiell som skal bidra til opplæring i og på norsk tegnspråk. Alle læremidler har som intensjon å oppnå spesifikke kompetansemål i fag og på trinn, eller fagområder fra rammeplan for barnehager. Alle ressurser kan samtidig være bidrag inn i tverrfaglig og helhetlig undervisning i tråd med overordnet del av læreplanen eller verdigrunnlaget i rammeplan for barnehager. Læremidler som ble utviklet med utgangspunkt i L97 og R94 er å finne på egne samlesider under fanen «ukategorisert».