Til hovedinnhold

Fire ungdommer om politikk

- en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst

Før stortingsvalget i 2021 spurte vi fire ungdommer om hvordan de får informasjon om de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene har mye på hjertet, verdt å se og mye å tenke over!

  1. Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Tegnspråk

KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. trinn

  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

  • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar