Til hovedinnhold

Geometri AR

«Geometri AR» er en app utviklet på norsk, svensk og tyrkisk tegnspråk for faget matematikk. Elevene introduseres for begreper innen vinkler, todimensjonale figurer og tredimensjonale figurer. AR-teknologi gir elevene en unik mulighet til å utforske 3D-figurer som visualiserer matematiske begreper.

-Et samarbeid mellom norge ved Statped, sverige ved SPSM og Tyrkia ved Simge, og Mert Öztüre (spesialpedagogisk yrkesgymnas)

Et av matematikkfagets sentrale verdier er å gi elevene kompetanse i utforsking og problemløsing. I geometri opplever mange det som vanskelig å se figurene i lærebøker som tredimensjonale figurer (3D). De ser bare noen linjer som skal framstille geometriske figurer med volum. Ved hjelp av AR-teknologi kan elevene få en bedre forståelse av strukturen i tredimensjonale figurer. Målet med Geometri AR er å skape en plattform for læring som åpner for utforsking gjennom visualisering og utprøving. Innholdet i appen har som hovedmål å gi kunnskap om geometriske figurer. Bruk av appen vil også kunne fungere som en samtalestarter i faget fordi elevene ville kunne oppleve økt begrepsforståelse og ser i videoene hvordan man «snakker» matematikk på tegnspråk. Videre kan appen skape økt motivasjon for matematikkfaget, da et verktøy som dette muliggjør økt individuell tilrettelegging og dermed større sannsynlighet for følelsen av mestring. Få ytterligere informasjon om innholdet i appen, og pedagogiske veiledning med konkrete oppgaver i lærerveiledningen.

Lærerveiledning Geometri AR (PDF)