Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk | www.statped.no

Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

Gleding! – med Lykke og Wilmer er ei bok for barn der tema er vennskap, inkludering og nestekjærlighet. Fortellingen er skrevet av Siri Abrahamsen og illustrert av Vibeke Høie-holgersen.

Nå foreligger fortellingen også på norsk tegnspråk. Lykke og Wilmer har gleding som superkraft, og det fine er at alle har denne superkraften. Prøv da vel; hjemme, på skolen eller ute på gata.

Fakta og tilgjengelighet

Gleding, Wilmer vinker

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Tegnspråk

Språk: Norsk tegnspråk, Norsk

Forfatter: Siri Abrahamsen

Utgiver: Tegnspråkversjon: Statped

Det er to versjoner av den tegnspråklige fremstillingen av fortellingen. En versjon retter seg til barn i alderen 6 -10 år. Denne versjonen er med norsk tegnspråk og norsk tale med undertekst. Med denne tospråklige fremstillingen kan barn som har tegnspråk som et av sine språk, og barn som ikke har det, ha en felles opplevelse av fortellingen.

Den andre versjonen retter seg til foreldre til hørselshemmede barn som lærer seg norsk tegnspråk. I denne versjonen er det ikke norsk tale, men det er mulig å velge undertekst.

 • I boka Gleding! – med Lykke og Wilmer er det noen tips til samtale med barna. Forfatter Siri Abrahamsen har gitt tillatelse til at vi kan gjengi spørsmålene:

  • Når har du gledet andre? Hva gjorde du, og hva skjedde da?
  • Hvordan ser du ut når du er glad?
  • Hvordan føles det i kroppen å være glad?
  • Når har andre gledet deg?
  • Hva har vært det beste med dagen i dag?
  • Hva blir du glad for?
  • Hvordan er en god venn?
  • Hva betyr det å inkludere?
  • Hva er du stolt av med deg selv?
  • Hvordan vil du være en hverdagshelt?
  • Hvorfor tror du Max trenge mer tid for å bli med på leken?

  Historien om Lykke og Wilmer kan knyttes til flere kompetansemål i læreplan i norsk tegnspråk:

  Kompetansemål fra læreplan: Norsk tegnspråk (Læreplan av 2020)

  Kompetansemål etter 2. trinn

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
  • avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
  • beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk

  Kompetansemål etter 4. trinn
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • avlese, følge regler for turtaking og gi tilbakemelding i tegnspråksamtaler
  • avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven

  Folkehelse og livsmestring: Fortellingen om Lykke og Wilmer egner seg også til dette tverrfaglige temaet i læreplan i norsk tegnspråk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!