Til hovedinnhold

Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

Gleding! – med Lykke og Wilmer er ei bok for barn der tema er vennskap, inkludering og nestekjærlighet. Fortellingen er skrevet av Siri Abrahamsen og illustrert av Vibeke Høie-holgersen.

Nå foreligger fortellingen også på norsk tegnspråk. Lykke og Wilmer har gleding som superkraft, og det fine er at alle har denne superkraften. Prøv da vel; hjemme, på skolen eller ute på gata.

Gleding, Wilmer vinker
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Tegnspråk
  2. Språk: Norsk tegnspråk, Norsk
  3. Utgiver: Tegnspråkversjon: Statped
  4. Forfatter: Siri Abrahamsen

Det er to versjoner av den tegnspråklige fremstillingen av fortellingen. En versjon retter seg til barn i alderen 6 -10 år. Denne versjonen er med norsk tegnspråk og norsk tale med undertekst. Med denne tospråklige fremstillingen kan barn som har tegnspråk som et av sine språk, og barn som ikke har det, ha en felles opplevelse av fortellingen.

Den andre versjonen retter seg til foreldre til hørselshemmede barn som lærer seg norsk tegnspråk. I denne versjonen er det ikke norsk tale, men det er mulig å velge undertekst.