Gråtende hender | www.statped.no

Gråtende hender

En nettressurs med forestillingen Gråtende hender av Teater Manu, med tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk.

Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland.

Fakta og tilgjengelighet

Gråtende hender forside

Kategori: Hørsel, Norsk for døve, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Utvikler: Statped

Fortellingen drives fram av de fiktive personene Hans og Gertrud. Vi følger deres oppvekst og liv gjennom 30- og 40-årene. Verken Hans og Gertrud har eksistert. Historiene deres er satt sammen av gjenfortellinger fra tidsvitner. Historiene som skildres er med andre ord en sammensetning av flere personers opplevelser og skjebner i Tyskland under Andre verdenskrig.

Teater Manu har laget teaterproduksjonen i samarbeid med Bentein Baardson. Filmversjonen av teateroppsetningen var et samarbeid med NRK og Nordic stories, med Stein Roger Bull.

Forestillingen er anbefalt for voksne og ungdom over 13 år. Oppgavene er lagt på videregående nivå. Disse kan riktignok tilpasses til lavere trinn.

Oppgavemateriellet presenteres som video, og i skrift. Oppgaver i videoformat er med norsk tegnspråk, norsk tale og tekst. Den skriftlige versjonen kan du laste ned, og bruke slik du måtte ønske til dine elever.

Innholdsfortegnelsen gir oversikt over oppgavetypene. Hendelser og personer er strukturert i tidslinjer og persongalleri, og fagbegreper er hentet ut og definert. Du vil finne plenums- og samarbeidsoppgaver som tabu, mysterier og simulering, samt en rekke dybdelæringsoppgaver, og arbeid som innebærer kildekritikk. Dette er først og fremst en ressurs i historiefaget, og alle oppgavene favner læreplanmål fra historie på videregående nivå.

Elevene vil gjennom arbeidet både drøfte og reflektere over bakgrunn for verdenskrigene, og konsekvensene av fredsslutningene. De vil få utforske menneskets handlingsrom i konfliktsituasjoner, og reflektere over hvordan ideologi og tankesett kan få så alvorlige følger som holocaust. Samtidig får elevene også trening i historiefagets arbeidsmetoder, og jobbe med historiebevissthet. En tematikk som denne åpner selvfølgelig for en del tverrfaglig arbeid, og det vil være naturlig å trekke inn begreper som kultur og identitet fra både tegnspråkfaget, norsk, samfunnsfag og religion. Arbeidet lar seg også enkelt utvide til et større prosjekt innenfor de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap eller folkehelse og livsmestring.

 • Oppgavesamlingen består av et bredt utvalg oppgaver som vil øke elevenes kunnskapsnivå, og åpne for refleksjon både i samarbeid med klassen, i grupper eller par, eller på individuelt nivå. Med så mange valgmuligheter både i oppgavetyper, og i oppgaveløsning, vil du enkelt kunne tilpasse undervisningen til alle elevene i klasserommet.

  Nettstedet legger ikke opp til at elevene løser oppgavene med umiddelbar respons. Den enkelte lærer må vurdere hvordan en ønsker å gjennomføre og vurdere de ulike oppgavene. Enkelte oppgaver må gjennomføres i samarbeid med resten av klassen, men mye kan løses individuelt. Her kan elevene benytte seg av de digitale verktøy som er tilgjengelig, enten det er PC, nettbrett eller mobil. Verktøy som for eksempel videoopptak, Book Creator eller Padlet egner seg godt for elevenes arbeid.

  • Bruk forestillingen, samt oppgavesamlingens tidslinje og persongalleri som en introduksjon eller fordypning i tema knyttet til verdenskrigene.
  • Bruk begrepskart og jobb grundig med begrepsforståelse i forkant av arbeidsprosessene.
  • Dybdelæringsoppgavene gir en unik mulighet til å jobbe med historiebevissthet og metode. Trekk linjer mellom historiske hendelser og nåtidens situasjon.
  • Oppgaver som tabu, mysterier, simulering, en må ut, lag en multimodal tekst og klassesamtaler er fine måter å bryte opp det som kan være et teoritungt historiefag med mye vekt på kunnskapstilegnelse.
  • Jobb tverrfaglig med muntlig eller praktiske krav fra tegnspråkfaget eller norskfaget. Det er en tematikk som overlapper flere fag. Her kan læreplanmål fra flere fag oppfylles i en og samme arbeidsoppgave.
  • La både forestillingene og et utvalg oppgaver være en del av et større arbeid som legger til rette for læring innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring eller demokrati og medborgerskap.
 • Bruk videomateriell på nettstedet eller last ned skriftlig versjon for få tilgang til oppgavene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!