Til hovedinnhold

Hører du meg nå?

Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat.

Forsidebilde veileder Jente med mikrofon
  1. Kategori: Hørsel, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF

Denne veilederen inneholder tips og råd for hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for personer med cochleaimplantat (CI), med hovedvekt på elever i skolen. Veilederen bygger på spørreundersøkelser og erfaringer rundt bruk av ulike typer hjelpemidler for barn, unge og voksne med CI.