Til hovedinnhold

Hørselshemning og opplæring

– kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov i Norge.

Rapporten omtaler et utvalg av publiserte arbeider innen fagområdet hørsel hentet fra referee-baserte tidsskrifter, vitenskapelige monografier og forskningsrapporter i perioden 1998-2008.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 126 sider
  4. Utgiver: Statped

Forfatterne, Eva Simonsen, Oddvar Hjulstad, Grete Høie og Jarle Johannessen, argumenterer for spesialpedagogisk og pedagogisk kunnskap som er praksisforankret og utviklet i samarbeid med barnehager, skoler og brukere.

Utgitt i 2010.