Til hovedinnhold

Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

Artikkel om cochleaimplantat og samhandling mellom barn i barnehagen.

forside på artikkel
  1. Kategori: Hørsel, Artikler, Nettressurser, Nettbaserte læremidler
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning
  5. Forfatter: Siv Hillesøy med flere

I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat mulighetsbetingelser for deltakelse? Tre barnehager inngår i studien og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner mellom barna er videofilmet og analysert.

Barnas interaksjoner ser ut til å handle om å finne en rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge former for interaksjoner på tilsvarende måte som andre barn. Studien dokumenterer hvor sentralt cochleaimplantatet er som vilkår for barnas deltakelse, og hvor sårbar deres deltakelse i interaksjoner med andre barn kan bli dersom teknologien ikke fungerer som den skal.

Studien viser også at kompetansen til de voksne som jobber i barnehagen har stor betydning for barn med cochleaimplantats vilkår for deltakelse.

Av: Siv Hillesøy, Ph.d.-kandidat ved Universitetet i Stavanger (UiS), Statped, Eva Johansson, professor ved UiS, og Stein Erik Ohna, professor ved UiS.

Hillesøy S, Johansson E og Ohna SE (2014): «Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen», i Journal of Nordic Early Childhood Education Research og Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, peer reviewed Article, vol. 7, nr. 4:1-21, publisert 14. februar 2014.