Til hovedinnhold

Lek, lytt og lær

Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap.

Lek lytt og lær omslag
  1. Kategori: Hørsel, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Bokmål, Læringsstrategier, Tidlig innsats, Brukerhistorier
  2. Språk: Norsk tekst og tale
  3. Utgiver: Statped

Se filmen:

Denne filmen har som utgangspunkt å gi foreldre noen eksempler på hverdagsaktiviteter de kan gjøre med sine barn som har et hørselstap. Dette er aktiviteter som vil bidra til å utvikle barnets lytte- og taleferdigheter.

Hos barn med hørselstap skjer ikke talespråkutviklingen av seg selv. Foreldre og voksne som er nært knyttet til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til å leke, lytte og lære. Barn lærer språk best når de er aktive deltakere i avslappet, meningsfull samhandling med støttende foreldre og omsorgspersoner.

Hos barn med hørselstap skjer ikke talespråkutviklingen av seg selv. Foreldre og voksne som er nært knyttet til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til å leke, lytte og lære. Barn lærer språk best når de er aktive deltakere i avslappet, meningsfull samhandling med støttende foreldre og omsorgspersoner.

Animasjon av lyttemiljø: