Til hovedinnhold

Når ørene virker, men hjernen ikke forstår

Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres nærpersoner og fagpersonell rundt.

Bilde av omslagssiden, et barnehode sett bakfra
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier
  2. Format: 19 sider
  3. Utgiver: Helse Møre og Romsdal 2019

Dette informasjonsmaterialet ble laget som en del av prosjektet "Når barn hører, men ikke lytter", i perioden 2018–2019. Det var et samarbeidsprosjekt forankret i Helse Møre og Romsdal.

Når barn hører, men ikke lytter har samlet kunnskap om barn/ungdom og pårørendes opplevelse av utredning og oppfølging av barn med lyttevansker, og hva slags informasjon som er nyttig. På bakgrunn av dette er det utviklet et informasjonshefte og en informasjonsbrosjyre rettet mot barn, deres nærpersoner og fagpersonell rundt. Bruken av begrepet barn omfatter i heftet også ungdom.

Hensikten med dette heftet er å gi en oversikt og et oppslagsverk som kan hentes frem ved behov, for å lære mer eller oppdatere tidligere kunnskap. Heftet kan brukes som et oppslagsverk, gjerne under utredning eller lyttetrening.

Prosjektgruppen har bestått av fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten, Statped, NAV Hjelpemiddelsentral og PPT.

Du finner mer informasjon om Auditive prosesseringsvansker (APD) på nettsiden til Hørselshemmedes Landsforbund.