Til hovedinnhold

På vei til å bli en god leser

Kartleggingsmateriellet På vei til å bli en god leser ... er utarbeidet til bruk i før- og grunnskolen. Materiellet brukes til å kartlegge kommunikativ kompetanse og utvikling av lese- og skriveferdigheter hos døve og sterkt tunghørte barn og er til hjelp i å planlegge undervisning.

Forside - På vei til å bli en god leser
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF

Last ned På vei til å bli en god leser (pdf).

Tillegg til materiellet
- Sjekkliste for kommunikativ kompetanse (Exel)
- Språkmarkører (Exel)

Om materiellet

Kartlegging er en viktig del av prosessen med å tilrettelegge opplæringen til den enkelte elev og er en forutsetning for å imøtekomme målsettingen i KL06 om tilpasset opplæring.

Kartleggingsmateriellet På vei til å bli en god leser… krever samarbeid blant skolens personale, eleven og hjemmet. Det kan blant annet brukes for å dokumentere og beskrive en tospråklig utvikling som er relevant for mange hørselshemmede barn. Imidlertid skal denne kartleggingen ikke erstatte formelle tester. Kartleggingen er deskriptiv og skal være til hjelp i å planlegge undervisningen, ved elev- og foreldresamtaler med mer. Den beskriver hva barn kan og ikke kan, de sterke sidene og hva de trenger å lære. Kartleggingen kan være et bøtemiddel som kan bidra til å belyse det faktiske metodemangfoldet som finnes i det audiopedagogiske fagfeltet, og som vi trenger for å møte behovene til denne svært heterogene elevgruppen.

Materiellet På vei til å bli en god leser… bygger på en oversettelse av et engelskspråklig kartleggingsmateriell (French,1999. Easterbrooks & Baker 2002.) med tilføyelser fra faglitteraturen, nyere forskning og forfatternes egne erfaringer fra klasserommet.