Til hovedinnhold

Rettsapparatet – en siste skanse mot inkludering?

Rapporten gir oversikt over forskning om funksjonshemmedes og hørselshemmedes rettssikkerhet i rettsapparatet – som offer, tiltalt eller vitne.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Størrelse: 104 sider
  4. Format: Papir eller ePub
  5. Utgiver: Statped

Språk og tolking er et sentralt tema. Ulike barrierer som kan være en fare for rettssikkerheten identifiseres. Forfatterne argumenterer for interseksjonalitet som perspektiv og universell utforming som strategi for videre kunnskapsutvikling. Rapporten er skrevet av Camilla Stub Lundberg og Eva Simonsen.

Utgitt i 2011.