Til hovedinnhold

Sorg - det hjelper å snakke om det (video)

Mange mennesker opplever sorg flere ganger i løpet av livet. Sorg kan handle om tap av noen vi er glad i, en skilsmisse eller at en god venn flytter. Noen kan også ha sorg fordi de føler seg utenfor et fellesskap eller føler seg annerledes.

DVD omslag
  1. Kategori: Hørsel, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk, tekst og tale
  3. Utvikler: Statped med støtte fra EkstraStiftelsen.

Når vi opplever noe som er vanskelig, sier vi ofte at «det hjelper å snakke om det». Da er det viktig at vi får bruke det språket vi lettest uttrykker oss på, og for deg er det kanskje norsk tegnspråk.
DVDen gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner. Den passer for tegnspråklige barn og ungdommer. Den vil også være aktuell for foreldre, og fagfolk som arbeider med tegnspråklige barn og ungdommer.
Prosjektet er gjennomført av Statped med støtte fra EkstraStiftelsen.