Til hovedinnhold

Starte i barnehagen med nedsatt hørsel

Slik får Billy Nicolay (4) tilretteleggingstiltak i barnehagen som er godt forberedt.

  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Filmer (video), Tidlig innsats

Filmen handler om:

  • Å forberede barnehagestart for et barn med nedsatt hørsel
  • Samarbeid mellom barnehage og hjem
  • Tilretteleggingstiltak i barnehagen

Se filmen med tegnspråktolking

Filmen er del av en filmserie

Møt fire barn med nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og seks år.

  • Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen.
  • Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon med hørselstap.
  • Møt audiofysiker og audiopedagog som forteller om hørsel og cochleaimplantat (CI).