Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo? | www.statped.no

Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

Lotta og Milo inviterer voksne og barn mellom 2 - 5 år, til å samtale om kjente situasjoner fra hverdagen. TegnKort viser i alt  20 hverdagsaktiviteter. Noen av disse er å pusse tenner, bygge tårn, stå på skøyter og å ta på bilbelte. Å tisse og bæsje er også med, men det er det hunden Terra som viser.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Hørsel, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Norsk tegnspråk og norsk

Pris: 150 kroner

Utgiver: Statped

Aktivitetene presenteres som bilde, video, tegnillustrasjoner og skriftlige ord. Bildene vekkes til live på nettbrett/mobil med appen Arilyn (iOS eller Android). Videosnuttene med Lotta, Milo og Terra håper vi vil trigge barnas nysgjerrighet og snakketøy. Her er en oversikt over aktivitetene.

TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder.

TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk.Aktivitetene som presenteres i TegnKort kan lede til tegnspråklige samtaler, men også brukes for å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk. For de barna som ikke har norsk tegnspråk som sitt språk, er ønsket at barna skal få kjennskap til og litt ferdigheter i norsk tegnspråk. Hensikten er å fremme positive holdninger til norsk tegnspråk.Det er bildene med ensfarget bakgrunn som kan vekkes til live med appen Arilyn. Til hver aktivitet er det også en side med et mer utfyllende bilde av situasjonen, samt tre tegnillustrasjoner relevant for den aktuelle situasjonen.

Tegnillustrasjon
Tegnillustrasjonene som benevner aktivitetene er tegnet for barn og har fått en sentral plass på siden. Intensjonen er at de skal bidra til at barna blir nysgjerrige på tegnene. Hva de betyr, og hvordan de utføres. Kanskje vekkes lysten til å utføre tegnene selv. For de som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk, er det kanskje  spennende å si noe uten lyd.

Tegnillustrasjon

TegnKort henviser til tegnbanken.no for å kunne se tegnene presentert som video. Tegnbanken er et læringsverktøy der en kan få opp lister av enkelttegn i ulike format som video, foto og tegnillustrasjoner. Grunnen til at vi har valgt denne løsningen og ikke appen Arilyn for avspilling av tegnillustrasjonene, er at vi ønsker at barnehager og skoler skal bli kjent med Tegnbanken.

Med Tegnbanken kan barnehager og skoler lage sitt eget tegnspråkmateriell. De kan kopiere enkelttegn og lime dem inn i andre programmer. Videofilene kan lagres og settes inn i andre program, som for eksempel Power Point. Det finnes også en enkel editor der en kan skrive tekst og velge tegnillustrasjoner til teksten.

 • Både rammeplan for barnehagen og veilederen «Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat» vektlegger kommunikasjon og språk. Språkutviklende samtaler der det er tid til refleksjon om både språk og innhold betegnes som en grunnleggende aktivitet for språktilegnelse og læring. Tilnærmingen til språktilegnelse er at barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive, og at barnehagen kan fremme god språkutvikling gjennom de vanlige aktivitetene i barnehagehverdagen. Dette gjelder selvsagt også for barn som skal tilegne seg norsk tegnspråk som et av sine språk.

  Med kjente aktiviteter fra hverdagen skulle TegnKort egne seg godt til språkutviklende samtaler på tegnspråk, men for å lykkes må personalet ha høy språkkompetanse i norsk tegnspråk og gode kommunikasjons-strategier slik at de blir gode samtalepartnere og språkmodeller for barna.
  Barnehager som ikke har voksne med tegnspråkkompetanse, kan selvfølgelig bruke Tegnkort for å skape nysgjerrighet om tegnspråk hos barn som ikke har norsk tegnspråk som sitt språk. Men skal disse barna få kjennskap til og litt ferdigheter i norsk tegnspråk, er det behov for voksne med den kompetansen som løftes frem i avsnittet over.

  Å fremme norsk tegnspråk for barn som ikke har tegnspråk som sitt språk, handler også om å la de erfare mangfoldet i norsk tegnspråk. Det er en måte å yte norsk tegnspråk respekt. Kan vi si det samme på tegnspråk som på norsk? Kan eventyr fortelles på tegnspråk? Hva med vitser? Hemmeligheter? Finnes det digitale spill på tegnspråk? Siden barna ikke kan norsk tegnspråk, bør de få se ressurser som er med både norsk tegnspråk og norsk tale. Med en slik  tospråklig fremstilling får barna erfare at norsk tegnspråk kan uttrykke det samme som norsk talespråk. Slike ressurser er å finne på www.statped.no/erher.

  Når vi utvikler tospråklige ressurser legger vi ned et betydelig arbeid med å få til en viss samstemthet mellom tegnspråklige og talespråklige utsagn, men noen ulikheter blir det da det er to ulike språk og kulturer. Vi søker denne samstemtheten fordi vi tror at barn som kan høre den norske talen, men som ikke kan norsk tegnspråk, kan snappe opp tegn og uttrykksmåter ved at de hører de norske ordene samtidig som de ser tegnene med samme betydning. For personer som både hører den norske talen og som kan norsk tegnspråk, gir samstemtheten formidlingen en god flyt.

 • Se andre aktuelle ressurser

 • AR-teknologi: TegnKort og appen Arilyn:
  Last ned appen, åpne og skann bildene med ensfarget bakgrunn.
  Når bildet er skannet, trenger du ikke holde nettbrettet/mobilen foran bildet. Før videoen er ferdig avspilt, kan du navigere i videoen.

  Les mer om Tegnbanken sine funksjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!