Til hovedinnhold

Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

Lotta og Milo inviterer voksne og barn mellom 2 - 5 år, til å samtale om kjente situasjoner fra hverdagen. TegnKort viser i alt 20 hverdagsaktiviteter. Noen av disse er å pusse tenner, bygge tårn, stå på skøyter og å ta på bilbelte. Å tisse og bæsje er også med, men det er det hunden Terra som viser.

bilde av bok
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk og norsk
  3. Pris: 150 kroner
  4. Utgiver: Statped

Aktivitetene presenteres som bilde, video, tegnillustrasjoner og skriftlige ord. Bildene vekkes til live på nettbrett/mobil med appen Arilyn (iOS eller Android). Videosnuttene med Lotta, Milo og Terra håper vi vil trigge barnas nysgjerrighet og snakketøy. Her er en oversikt over aktivitetene.

TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder.

TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk.Aktivitetene som presenteres i TegnKort kan lede til tegnspråklige samtaler, men også brukes for å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk. For de barna som ikke har norsk tegnspråk som sitt språk, er ønsket at barna skal få kjennskap til og litt ferdigheter i norsk tegnspråk. Hensikten er å fremme positive holdninger til norsk tegnspråk.Det er bildene med ensfarget bakgrunn som kan vekkes til live med appen Arilyn. Til hver aktivitet er det også en side med et mer utfyllende bilde av situasjonen, samt tre tegnillustrasjoner relevant for den aktuelle situasjonen.


Tegnillustrasjonene som benevner aktivitetene er tegnet for barn og har fått en sentral plass på siden. Intensjonen er at de skal bidra til at barna blir nysgjerrige på tegnene. Hva de betyr, og hvordan de utføres. Kanskje vekkes lysten til å utføre tegnene selv. For de som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk, er det kanskje spennende å si noe uten lyd.TegnKort henviser til tegnbanken.no for å kunne se tegnene presentert som video. Tegnbanken er et læringsverktøy der en kan få opp lister av enkelttegn i ulike format som video, foto og tegnillustrasjoner. Grunnen til at vi har valgt denne løsningen og ikke appen Arilyn for avspilling av tegnillustrasjonene, er at vi ønsker at barnehager og skoler skal bli kjent med Tegnbanken.

Med Tegnbanken kan barnehager og skoler lage sitt eget tegnspråkmateriell. De kan kopiere enkelttegn og lime dem inn i andre programmer. Videofilene kan lagres og settes inn i andre program, som for eksempel Power Point. Det finnes også en enkel editor der en kan skrive tekst og velge tegnillustrasjoner til teksten.