Tegnmester | www.statped.no

Tegnmester

Tegnmester er en nettressurs der en skal bokstavere ord med bokstavtegn og bokstaver, skrive norske ord og avlese tegn fra norsk tegnspråk. Betydningen til tegnene/ordene blir illustrert med foto. Begrepene omhandler mat, drikke, kjøkkenutstyr, klær, og dyr.

Fakta og tilgjengelighet

skjermdump

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Statpeds ressurser

Språk: bokmål, og tegnspråk

Utvikler: Statped

I Tegnmester kan en velge å arbeide med ord som har tre, fire eller fem bokstavtegn/bokstaver. En oppgave består av flere deloppgaver;
 1. Avlese ord som er bokstavert med bokstavtegn.
 2. Dra bokstaver til et forhåndsdefinert slippområde ved aktuelle bokstavtegn.
 3. Skrive norske ord med bruk av tastatur.
 4. Avlese og gjengi tegnet som avspilles.
 5. Samtale om innholdet som presenteres med tegn,ord og fotografi
I Tegnmester er det 96 oppgaver som er bygd opp på denne måten.
 • Tegnmester er en ressurs som kan inngå i arbeidet med at eleven skal lære bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og med det representere en mening. Tegnmester kan med sine deloppgaver inngå i aktiviteter med litt ulikt formål:
  • Bokstavlæring (grafiske bokstaver og bokstavtegn)
   • gjenkjenne og bokstavere med bokstavtegn (enhåndsalfabetet)
   • gjenkjenne og bokstavere med små og store bokstaver 
  • Skriving
   • gjenkjenne bokstaver og skrive ord med bruk av tastatur
  • Lesing
   • lese ordene en selv skriver
   • lese ordene som presenteres samtidig med tegnet
  • Utvikling av et tegnforråd, og et ordforråd
   • samtale om tegn,ord og innholdet på fotografiet som presenteres i den siste deloppgaven.

  Det er viktig at arbeidet med å utvikle et tegnforråd, eller ordforråd, inngår i aktuelle overordnede temaer i undervisningen. Tegnene, eller ordene, som presenteres i Tegnmester må bli brukt i en språklig sammenheng slik at eleven også lærer hvilken mening tegnene, eller ordene, representerer og i hvilke språklige sammenhenger de kan brukes.
 • Andre aktuelle ressurser:

  Tegnmyggen og knottene

  2-tusen.no

  Minetegn 

  Tegnbanken

  Norsk tegnordbok

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!