TegnRik | www.statped.no

TegnRik

- Spill deg rik på tegn fra norsk tegnspråk

Visste du at norsk tegnspråk har ulike tegn for å uttrykke at noen «spiller» piano, fotball eller dataspill? TegnRik går ut på å finne riktig tegn til ulike aktiviteter. Med kortene kan en spille lotto eller memory. Vinneren er den som får flest par, eller som først fyller lottobrettet.

TegnRik kan også spilles som et gjettespill ved at spillerne mimer eller beskriver aktiviteter uten å si tegnet/ordet til den aktuelle aktiviteten.

TegnRik er laget for barn i alderen 5 -10 år, men vi har spilt det med ungdommer; Gøy!,sa de.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser

Pris: 100 kroner

Utvikler: Statped

TegnRik består av 15 aktivitetskort og 15 tegnkort, samt lottobrett til utskrift. Til kortene er det også et digitalt innhold. Appen Arilyn: Skann kortene for å se tegnspråklige beskrivelser av det kortene illustrerer. (AR-teknologi)

Vi er også i gang med å utvikle en tilleggsressurs. En webapp som inneholder både kortene og tegnspråkvideoene. Der skal en kunne velge å se videopresentasjoner av ett aktivitetskort med tilhørende tegnkort, eller av alle kortene til aktivitetene innen en kategori, som kategorien “å spille”: 

Til en kategori er det altså tre ulike aktiviteter. De andre kategoriene i TegnRik er å spise, vaske, hoppe og å fly.

TegnRik retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner TegnRik seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnRik skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Ved å spille TegnRik vil barna kunne lære litt tegnspråk. I videoene til aktivitetskortene blir tegnene i ytringene først presentert enkeltvis. Hvis videoavspillingen stoppes underveis i avspillingen, kan barna bli kjent med tegnene før de ser tegnene i en språklig sammenheng. Betydningen til tegnene blir forklart med illustrasjonene fra kortene. Bildet under illustrerer dette.

Ytringen slik den blir presentert på tegnspråk; GUTT PIANO SPILLER

Tegnillustrasjon, spille piano

 

 

 

Videoen til tilhørende tegnkort viser tegnet SPILLE piano slik det er uttrykt i ytringen.

 • Før dere begynner å spille
  Temaet i TegnRik er tegn der formen til tegnet bygger på en egenskap ved det tegnet refererer til. Velg en kategori og bruk tid på å bli kjent med tegnene for de ulike aktivitetene. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres, med kategorien “å hoppe”:

  Viser tegnet hoppeVelg et aktivitetskort og tilhørende tegnkort. Kan barna mime aktiviteten? Uføre tegnet? 
  Skann tegnkortet med appen Arilyn. Ligner barnas miming på hvordan tegnet utføres? Hvorfor har tegnet den formen det har? Når barna ser likheten mellom tegnets form og aktiviteten, går dere videre og gjør det samme for aktivitetene; hoppe trampoline og hoppe tau. Snakk om hvorfor tegnene er ulike ut fra hvilken aktivitet de benevner. Anbefaler å kun ha denne gjennomgangen med en av kategoriene, og heller la barna gjøre sine erfaringer med de andre kategoriene når de spiller TegnRik.

  Trenger barna å se flere eksempler før dere begynner å spille, kan dere løse oppgaver i  TegnStart/Leksjon 2/Grammatikk/Sett inn riktig tegn. Dette er utfyllingsoppgaver der ytringene mangler verbet. Respons gis med bilder som illustrerer hvilken betydningen ytringen får med det tegnet som er valgt. Illustrasjonene under viser de responser som gis til de fire tegnene en har å velge i,  til ytringen: METTE SAFT DRIKKER (Mette er ei jente).

  Hvordan spille TegnRik
  En kan spille TegnRik på ulike måter, avhengig av barnas alder og deres språkkompetanse i norsk tegnspråk.

  Lotto
  Vi har laget to ulike spillbrett for utskrift; en versjon med aktivitetskortene og en med tegnkortene. Det er tre brett til hvert lottospill, og det er fem bilder på hvert brett. Lottobrikker er kortene i TegnRik. Antall spillere: max 3 personer eller 3 grupper. Appen Arilyn skanner også bildene på spillbrettene.

  Lotto, finn tegnene!Spillbrett med aktiviteter, lottobrikker: tegnkort
  Del ut spillbrettene. Legg kortene med bildesiden ned og bland godt. En spiller trekker et kort. Nå kan en velge å la alle se tegnillustrasjonen på kortet, eller om det kun er den som trakk kortet som skal få se den, for deretter å utføre tegnet til de andre. Valg av spillemåte bør bero på spillernes tegnspråk-kompetanse. Den spilleren som har den aktuelle aktiviteten på sitt spillebrett, får kortet og får trekke nytt kort. Vinneren er den som først fyller brettet med kort.

   

  Lotto, finn aktivitene!

  Spillbrett med tegn, lottobrikker: aktivitetskort 
  Del ut spillbrettene. Legg kortene med bildesiden ned og bland godt. En spiller trekker et kort. Nå kan en velge om spilleren skal gjøre tegnet for aktiviteten eller om de andre også skal få se hvilken aktivitet som er illustrert på kortet. Hvem har brettet med tegnet som benevner aktiviteten? Igjen er det et valg om spillemåte; spilleren som har det aktuelle tegnet på brettet sitt må utføre tegnet for å få kortet, eller så kan en velge at alle spillerne utfører tegnet. Valg av spillemåte bør bero på spillernes tegnspråkkompetanse. Den spilleren som har den aktuelle aktiviteten på sitt spillbrett, får kortet og får trekke nytt kort. Vinneren er den som først fyller brettet med kort.

  Memory - finn par
  Bestem først hvor mange kort dere vil bruke. Velg parvise kort, og legg disse med bildesiden ned. Bland godt. En spiller snur to kort, og legger de slik at alle ser dem. Hvis kortene er et par, får spilleren kortene og ny tur. Hvis kortene ikke er et par, vendes de tilbake og turen går til en ny spiller. Den som får flest par, vinner spillet.

  TegnRik som gjettespill
  Beskrive uten å si tegnet/ordet til aktiviteten: Bestem først hvor mange kort dere vil bruke, velg parvise kort. Del deretter kortene inn i aktivitetskort og tegnkort. Aktivitetskortene legges i en bunke med bildesiden ned. Tegnkortene spres utover bordet med tegnillustrasjonene vendt opp.

  Spillet begynner ved at en spiller trekker det øverste kortet i bunken og viser bildesiden til de andre spilleren uten å se det selv. De andre spillerne skal nå beskrive aktiviteten uten å si tegnet/ordet på aktiviteten. Spilleren som trakk kortet skal finne riktig tegnkort ut fra de beskrivelser som blir gitt. For å få god fremdrift i spillet kan det være en ide å bruke et timeglass. Klarer spilleren å finne riktig tegnkort innen timeglasset er rent ut, får spilleren et par og ny tur. Hvis spilleren ikke lykkes, legges kortet inn i bunken og en ny spiller får tur. Den som får flest par, vinner spillet.

  Mime aktiviteten: Bestem først hvor mange kort dere vil bruke, velg parvise kort. Del deretter kortene inn i aktivitetskort og tegnkort. Aktivitetskortene legges i en bunke med bildesiden ned. Tegnkortene spres utover bordet med tegnillustrasjonene vendt opp.

  Spillet begynner ved at en spiller trekker det øverste kortet i bunken og deretter mimer den aktiviteten som er illustrert på kortet. Nå gjelder det for de andre spillerne å finne det tegnkortet som beskriver aktiviteten som mimes. Også her er det en ide å bruke et timeglass. Klarer en av spillerne å ta det riktige tegnkortet innen timeglasset har rent ut, får denne spilleren paret. Hvis ingen finner det riktige tegnkortet, legges kortet inn i bunken. Neste tur går til den som sitter til venstre for den som mimte.
  Den som får flest par, vinner spillet.

 • Se andre aktuelle ressurser

  Norsk tegnspråk - en ressurs for alle barn gir mange nyttige tips, blant annet om det å lage egne tegnspråklige ressurser

 • AR-teknologi: TegnRik og appen Arilyn:
  Last ned appen, åpne og skann kortene i TegnRik.
  Når bildene er skannet, trenger du ikke holde nettbrettet/mobilen foran bildet. Før videoen er ferdig avspilt, kan du navigere i videoen.

  Les mer om Tegnbanken sine funksjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!