Til hovedinnhold

TegnRik

- Spill deg rik på tegn fra norsk tegnspråk

Visste du at norsk tegnspråk har ulike tegn for å uttrykke at noen «spiller» piano, fotball eller dataspill? TegnRik går ut på å finne riktig tegn til ulike aktiviteter. Med kortene kan en spille lotto eller memory. Vinneren er den som får flest par, eller som først fyller lottobrettet.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser
  2. Pris: 125 kroner
  3. Utvikler: Statped

TegnRik kan også spilles som et gjettespill ved at spillerne mimer eller beskriver aktiviteter uten å si tegnet/ordet til den aktuelle aktiviteten.

TegnRik er laget for barn i alderen 5 -10 år, men vi har spilt det med ungdommer; Gøy!,sa de.

TegnRik består av 15 aktivitetskort og 15 tegnkort, samt lottobrett til utskrift. Til kortene er det også et digitalt innhold. Appen Arilyn: Skann kortene for å se tegnspråklige beskrivelser av det kortene illustrerer. (AR-teknologi)

Vi er også i gang med å utvikle en tilleggsressurs. En webapp som inneholder både kortene og tegnspråkvideoene. Der skal en kunne velge å se videopresentasjoner av ett aktivitetskort med tilhørende tegnkort, eller av alle kortene til aktivitetene innen en kategori, som kategorien “å spille”:

Til en kategori er det altså tre ulike aktiviteter. De andre kategoriene i TegnRik er å spise, vaske, hoppe og å fly.

TegnRik retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner TegnRik seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnRik skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Ved å spille TegnRik vil barna kunne lære litt tegnspråk. I videoene til aktivitetskortene blir tegnene i ytringene først presentert enkeltvis. Hvis videoavspillingen stoppes underveis i avspillingen, kan barna bli kjent med tegnene før de ser tegnene i en språklig sammenheng. Betydningen til tegnene blir forklart med illustrasjonene fra kortene. Bildet under illustrerer dette.

Ytringen slik den blir presentert på tegnspråk; GUTT PIANO SPILLER

Videoen til tilhørende tegnkort viser tegnet SPILLE piano slik det er uttrykt i ytringen.