TegnSkatter | www.statped.no

TegnSkatter

Ei stor lekematte til å pirre nysgjerrigheten for dyr, tegn og tegnspråk.

TegnSkatter
er ei stor lekematte på 150x230 cm. Her kan barna boltre seg eller ta en pust i bakken. Ligge å se på tegningene og undre seg over dyr og de morsomme illustrerte situasjonene.

Fakta og tilgjengelighet

Matte med ulike dyr

Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Størrelse: 150x230 cm

Utvikler: Statped

Matta er en tegnet verden av dyr og tegn fra norsk tegnspråk. Hele 66 tegn for dyr rammer inn verden; mange tegn å lære og mange dyr å finne igjen på matta. Det artigste blir nok å gå på skattejakt. TegnSkatter skjuler nemlig 10 tegnspråklige videoskatter, alle presentert av Ipek D. Mehlum. Illustrasjonene i videoene og på matta er tegnet av Gudrun Haave.

“Hiv og hoi, Landkrabber: Finn skattemerkene, skann disse med appen Arilyn og vips er skattene å se på skjermen.” (Appen bruker AR-teknologi). Vil dere åpne skattene ved å løse en oppgave der riktig tall skal plasseres i skattemerkene, bruker dere web-appen TegnSkatter. Den er utviklet for bruk på nettbrett slik at den blir enkel å bruke sammen med matta. Appen fungerer også fint på PC. Den kan brukes på mobil, men appen er ikke laget for visning på de minste skjermene. 

Matta egner seg for alle som liker å leke, lære og som har en liten sjørøver i magen. Vi har hatt både barnehagen og småskoletrinnet i tankene da vi lagde matta.

TegnSkatter retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner TegnSkatter seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at TegnSkatter skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Å gå på virtuell skattejakt er både gøy og lærerikt. En annen super gevinst med virtuell skattejakt er at matta kan få nye skatter! Kan hende kommer Statpedsjørøvere og stjeler tilbake skattene. Heldigvis er de snille sjørøvere, så de vil nok legge igjen 10 nye videoeskatter.

TegnSkatter har et rikt innhold, noe som gir matta et bredt bruksområde. Se avsnittet Pedagogisk bruk for mer informasjon. Her følger en kort beskrivelse av innholdet på matta:

Illustrasjonene av dyr og andre ting i naturen er en skatt i seg selv. Her er det mangt å se på og å snakke om.

Skattemerker med tallviser skattemerker

Ved at skattemerkene har tallsymbolene fra 1-10 kan matta også brukes til å bli kjent med tallbegreper, lære tallsymboler og å telle fra 1 til 10 med talltegn. Mengde er også et mulig tema da det på matta er flere illustrasjoner av samme ting, antallet er fra 1-10.

De tegnspråklige videoskattene har en svært visuell fremstilling med norsk tegnspråk, illustrasjoner og animasjoner. Videoene er korte, og innholdet har et humoristisk preg. Tematikken i de ulike skattene mener vi er godt egnet for språkstimulerende samtaler. Hver skatt slutter med tegnillustrasjoner og illustrasjoner fra tematikken i skatten.

Hvis du opplever at Arilyn-appen ikke skanner skattemerkene, kan du prøve dette:

 • Sjekk om app og mobil/nettbrett er oppdatert
 • Sørg for at det er god belysning i rommet
 • Pass på at det ikke ligger rusk på merket
 • Hold mobil/nettbrett så nært at merket dekker sirkelen i skanneren
 • Første gang du skanner et merke, må du regne med at det tar litt tid
 • Prøv å slå av og på appen 

Hjelper ikke dette, er web-appen TegnSkatter et godt alternativ for å få åpnet skattene.tegnet krokodille

Nettadressen til tegnordboka og tegnillustrasjonene er også språkskatter. Foruten å lære hva dyrene på matta heter på tegnspråk, kan en samtale om hvordan tegnets form kan være motivert av en eller annen egenskap ved det tegnet referer til.

 • Produktbilde tegnskatter, matta

  TegnSkatter kan nok brukes på mange ulike måter, bare fantasien som stopper en. Vi mener TegnSkatter er aktuell for både barnehagen og småskoletrinnet/SFO. Den kan brukes på måter som bidrar til god språkstimulering for tegnspråklige barn, men matta kan også brukes slik at norsk tegnspråk blir en berikelse for ikke-tegnspråklige barn. Under beskriver vi aktuell tematikk og ulike aktiviteter knyttet til disse.

  Samtale om illustrasjonene


  Bevegelse og god språkutvikling er viktige deler i grunnmuren for et barns utvikling, og samtalen er en av de viktigste bærebjelkene. Barn er vitebegjærlige og de liker å få utfordringer. Når barna får stille spørsmål og finne svar, blir de kjent med begreper, og en grunnleggende begrepsforståelse utvikles. I samtaler der barna får reflektere over ulike fenomener, utvikler de også evnen til å resonnere og å følge andres resonnementer med et våkent og kritisk blikk.uglaogsnegla.pngIllustrasjoneneTegnSkatter vil vi tro er grobunn for mange spørsmål; Hva bruker kråkebollen piggene sine til? Hvorfor blir kråkeboller også kalt sjøpinnsvin? Hvorfor er flyndrer flate? Er de flate når de blir født? De fleste ugler er våkne om natta, men hva om en ugle blir trøtt? Kan den sove da? Kan slanger få knute på kroppen sin? Hvis det skjer, kan den knyte opp knuten selv?

  På matta er det også noen morsomme illustrasjoner som er ment for refleksjon; “Uæææ”, sier sneglen på skallet til skilpadda. Det går for fort! Her ligger det til rette for å samtale om begreper som fort, sakte, stor, liten o.l.

  Kattogsau.png

  Kan sauer snakke med hverandre? Fryser sauen etter at ulla er klippet? Hvis den fryser, kan den fortelle andre det? Hvordan kan noen hjelpe den da?

  Når vi reflekterer, filosoferer, er det ikke nok å bare undre seg. Undring må følges opp med spørsmål. Det kan være en ide å forberede seg selv og barna på denne type samtale, en samtale der ingen har de rette eller gale svarene. Hvilke tanker som utvikler tematikken vil vise seg i samtalen. En forutsetning for denne type samtale er at alle er villige til å endre sine meninger. Det fordrer en trygg og god atmosfære, der alle har tillit til hverandre og vil hverandre vel.
  Til meny

  Veps som svirrer rundt ett vepsebolTallsymboler, talltegn og tallmengde


  Skattemerkene viser tallsymbolene fra 1–10. Hver videoskatt starter med at fortelleren sier talltegnet for det tallsymbolet som står på skattemerket som er skannet. Slik knytter vi talltegn til tallsymboler. Videre har vi sikret at tallmengden fra 1 – 10 er presentert på matta. På matta er det to hunder, tre troll, fire marihøner osv. Antall fra 1 til 5 er spredt utover matta, mens antall fra 6 til 10 er samlet på matta. Dette for at barna skal få konsentrere seg om å telle, ikke lete etter dyr.
  Til meny

   

  Gå på skattejakt


  Tanken er at barna skal ha et nettbrett når de går rundt på matta og leter etter skattemerkene. Med gratisappen Arilyn kan barna skanne skattemerkene og med det få se de tegnspråklige videoskattene på brettet.

  Skattene har en svært visuell fremstilling med norsk tegnspråk, illustrasjoner og animasjoner. Videoene er korte, og innholdet har et humoristisk preg. Alle videoskattene begynner med talltegnet for det tallsymbolet som er skannet. Hver skatt slutter med tegnillustrasjoner og illustrasjoner fra tematikken i skatten. Den språklige tematikken i skattene er delt inn i fire kategorier.

  1. Skattene 1 - 4: dyr/motsatte begreper/tegnets form.
   Etter talltegnet, presenteres et tegn for et dyr. Deretter blir tegnets form fremhevet med en illustrativ strek. Dette for å vise at tegnet har en form som bygger på en eller flere egenskaper ved dyret som tegnet referer til. Når dyret er presentert, utvides tematikken til også å romme to beskrivende begrep som uttrykker motsetninger.

   tegnet elefant


   Skatt 1: Krokodille og krokodilleunge/lang - kort
   Skatt 2: Elefant og sommerfugl/tung - lett
   Skatt 3: Sjiraff og ekorn/høy - lav/liten
   Skatt 4: Skilpadde og katt/hard - myk

  2. Skatt 5: maur/telle fra en til fem/mange og få.
   En kort historie om fem maur som kommer ut av ei maurtue, fire vil ikke tilbake til tua, men en vil. Mon tro om det er fordi den vil være sammen med mange og ikke få? Historien formidles med illustrasjoner, animasjoner og en tegnspråklige formidling der maurene telles når de kommer ut av tua, når de dras inn i tua, og når fire av de stikker av igjen. Mye telling med andre ord :-)

  3. Skattene 6 - 8: farger/frukt, bær og grønnsaker/gjetteoppgaver
   Hver skatt presenterer en farge, henholdsvis: rød, blå og grønn. Først presenteres fargen, deretter tegnet og så kommer oppgaven. En god gammeldags bit for bit, bilde for bilde-oppgave: Hva kan være rødt?

   tankeboble med eple
   Stopp videoen underveis slik at barna får mulighet til å gjette.

   Skatt 6: Fargen rød/eple-jordbær-tomat
   Skatt 7: Fargen blå/blåbær-saft-syltetøy
   Skatt 8: Fargen grønn/druer-pære-agurk

  4. Skattene 9 og 10: Korte fortellinger/årsak-virkningsforhold
   Fortellingene presenteres med illustrasjoner, animasjoner og norsk tegnspråk. Noe skjer, som endrer situasjonen. Det blir ikke så bra, men så skjer det noe mer, og ja - det ender godt.

   Skatt 9:
   Grisen er glad, men så blir den skitten. Gråter fælt, men så kommer en snill elefant og spyler den ren. De blir venner.

   Skatt 10:
   Fortelleren er ute og løper, støter på to troll. Det begynner å snø, trollene fryser. Fortelleren også, men hun finner en løsning så de får varmen i seg igjen.
   Til meny

  Bevegelse og språktilegnelse


  Med ei stor matte skulle det ligge til rette for fysisk utfoldelse. Hva med å imitere dyrene på matta; hvordan de går, løper, står, svømmer, flyr osv. Deretter kan dere uttrykke det samme på norsk tegnspråk. Det vil bli en mer finmotorisk aktivitet der fingre, hender og overkropp er i bevegelse. Det er ikke så farlig om ikke håndform, plassering og koordinering av hender og armer blir helt rett. Språktilegnelse tar mange år, men det fine er at vi tilegner oss språk når vi snakker sammen.
  Til meny

  tegnet tiger og en illustrert tigerSi tegnet - finn dyret!


  Denne aktiviteten gjennomføres med spillkortene fra gjettespillet VEND&VIPP og TegnSkatter.

  Spillkortene har en illustrasjon fra TegnSkatter på den ene siden, med tilhørende tegn på den andre siden. Dette er vippekort som viser tegn med bevegelse.

  La en gruppe barn få hvert sitt spillkort fra VEND&VIPP. De skal stå et lite stykke unna TegnSkatter. På matta står en annen gruppe barn. Barna som har VEND&VIPP-kort skal utføre tegnet som de ser på kortet sitt. De på matta skal avlese tegnet og deretter finne den tilhørende illustrasjonene på matta. Når tegnene er fremført og illustrasjonene er funnet, kan alle barna sette seg på matta. Se på tegnene på vippekortene. Finner dere igjen tegnene blant tegnillustrasjonene på matta? Ser dere kanskje andre tegn for samme begrep? Norsk tegnspråk er et muntlig språk, og har som andre muntlige språk flere ulike språklige uttrykk for et og samme begrep. Det er også noe en kan undre seg over.
  Til meny

  Hva tenker jeg på?


  Barna bør sitte langs ytterkanten av matta slik at de ser illustrasjonene. Du skal gi dem et hint om hvilket dyr du tenker på. Hintet du gir bør være et trekk som gjelder for flere av dyra på matta. Da kan dere sammenligne og sortere etter hvert som du gir hint som snevrer inn valgmulighetene mer og mer.


  Neshorn som står på en ballJeg tenker på noe som:

  • puster
  • men ikke under vann
  • som kan gå
  • men ikke fly
  • har fire bein
  • og horn, men ikke i panna
  • men på nesa!

  Å kunne sammenligne er grunnleggende for å finne sammenhenger. Sjelden er to ting helt like, ett eller noen få kriterium skiller ofte tingene fra hverandre. Når vi sammenligner flere enn to ting, sorterer vi. Vi skaper med det orden ved at ting som er like hører sammen og skilles fra dem som er annerledes. Denne klassifiseringen er helt essensielt for barns begreps- og språkutvikling, samt matematiske utvikling (realfagene). I grunn er dette viktig for at vi skal kunne forstå oss selv og den verden vi lever i.
  Til meny

   

 • AR-teknologi: TegnSkatter og appen Arilyn:
  Last ned appen, åpne og skann kortene i TegnSkatter.
  Når bildene er skannet, trenger du ikke holde nettbrettet/mobilen foran bildet. Før videoen er ferdig avspilt, kan du navigere i videoen.

  Les mer om Tegnbanken sine funksjoner.

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!