Til hovedinnhold

Test i matematikk

Testen er beregnet på døve elever for å avdekke vanskeområder. Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn, men til begrepsområder og ferdigheter innefor matematikk.

Omslag
  1. Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Kartleggingsmateriell
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2008.
  5. Forfatter: Jan Helge Støve, Ingvild Roald

Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene.

Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn, men til begrepsområder og ferdigheter innefor matematikk. Den som utfører testen avgjører hvilke oppgaver / deler eleven bør prøves i.

Den er basert på en test laget av Jan Helge Støve, i forbindelse med hans hovedfagsarbeid, og er videreutviklet både i dybde og bredde av Ingvild Roald. Testen har derfor to forfattere.