Til hovedinnhold

Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

Elever som har krav på opplæring i og på tegnspråk har begrenset tilgang på læringsressurser. Her vil vi vise en måte å lage tospråklig undervisningsmateriell på.

En dame som leser tekst og oversetter til tegnspråk
  1. Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Nettressurser, Tegnspråk, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Statpeds ressurser

Læringsressurser på tegnspråk

Lærebøker er i svært liten grad tilrettelagt for tegnspråklige elever. For å inkludere disse elevene er det en fordel at de kan bruke samme læreverk som medelevene. Det er ressurskrevende å lage denne typen tilpasninger. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om det skal lages slik at det skal brukes til flere elever. Ved å holde seg tekstnær når man formidler en tekst på tegnspråk vil det kunne være en støtte for eleven i å oppøve ferdighet i lesing av tekst.

Hvordan tilrettelegge lærebøker?

Marianne Dahl Nilssen tilrettelegger lærebøker ved å bruke iPad-applikasjonen Explain Everything sammen med tilpasset ordbok på minetegn.no. Minetegn bruker hun til å lage ordlister med aktuelle tegn og begreper for hvert kapittel i boka eleven bruker. Hun filmer seg selv der hun oversetter avsnitt for avsnitt fra valgt lærebok til tegnspråk. Hun scanner inn bilder og tekst fra boka og setter dem i sammenheng med formidlingen til tegnspråk. Video og tekst settes sammen i appen Explain Everything og det hele lages til en video. Hun har her valgt å ikke ha med lydopptak, men det kan være en nyttig ressurs for elever som har nytte av lydstøtte til tekst. Her kan du se en video som kort forklarer hvordan disse videoene blir laget.

Kjersti Gurrich fra Statped i samtale med Marianne Dahl Nilssen om tilrettelegging for tospråklige elever i et inkluderende perspektiv.