Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Læreplan Norsk tegnspråk

Denne ressursen er laget for å støtte lærere i arbeidet med tegnspråkundervisningen. Her følger eksempler på kompetansemål i læreplanen for faget Norsk tegnspråk, som kan være relevant i undervisningen. Relevansen til det enkelte mål avhenger av hvordan ressursen brukes. Avlesningstekstene kan for eksempel også være relevante i arbeid med tekstskaping og sjangerlære.

Kompetansemål etter 2. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
 • utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster
 • leke med håndform, rim og rytme
 • skape tegnspråktekster gjennom lek og andre kreative aktiviteter

Kompetansemål etter 4. trinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • beskrive, fortelle og argumentere, og bruke norsk tegnspråk på kreative måter i egne tekster
 • bruke fagspråk om tegnspråkets grammatikk og oppbygning
 • utforske og bruke noen faste tegnuttrykk

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • utforske tegnspråkets muligheter og uttrykke seg med et variert tegnspråk i spontan muntlig samhandling og i tekstskaping
 • avlese tegnspråktekster i forskjellige sjangre fra ulike tider og kulturer
 • bruke fagspråk i samtaler om tegnspråktekster
 • produsere tekster med tydelig tegnspråkstruktur

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • informere, analysere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og for ulike formål
 • bruke fagspråk og kunnskap om tegnspråkets grammatikk i beskrivelser av hvordan tegnspråk er bygget opp
 • bruke fagspråk i diskusjoner, spontane samtaler og i skriftlige og muntlige presentasjoner om tegnspråklige emner

Side 79 av 79