Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Læringsaktiviteter 5. - 7. trinn

Prøv ut, øv på å lage, produser i tekst.

Her finner du læringsaktiviteter som egner seg for bruk med elever fra 5. - 7. trinn.

Under hvert tema finner du forslag du kan gjøre i rekkefølge eller som enkeltstående aktiviteter.

Lag håndformfortellinger

Øv på ikke-manuelle komponenter

Øv på plassering i tegnrommet

Øv på å bruke erstattere

Identifiser håndterer

Bruk erstatter, omriss og håndterer i egen tekstskaping

Øv på å bruke konstruert handling i tekst

Utforsk intensitet

Oppdag gradering i forhold til aktiviteter

Øv på bruk av bøyer

Øv på å skille mellom ytringstyper

Side 44 av 79