Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Om språklæren

Hei og velkommen til denne læringsressursen i norsk tegnspråk, som er laget basert på ønsker fra tegnspråklærere som underviser i grunnskolen. Fokus i ressursen ligger på språkets strukturer, og kanskje særlig de som skiller seg fra majoritetsspråket norsk talespråk. Talespråket har en tendens til å påvirke hvordan vi snakker tegnspråk, og derfor er det ekstra viktig å jobbe spesielt med tegnspråkgrammatikken i opplæringen.

I denne introduksjonen forklares hvordan denne læringsressursen er bygget opp og om de ordene og uttrykkene vi har valgt å bruke. Det beskrives også noen av likhetene og forskjellene mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk som vi kjenner. Det er valgt å presentere norsk tegnspråk under tre overskrifter: Tegn, Ytringer og Tekst, selv om det ikke er skarpe skiller mellom de tre temaene i et språk. Språklæren er skrevet av Rolf Piene Halvorsen og er ment til å gi en bedre forståelse for språket Norsk tegnspråk. For en enda dypere forståelse kan du lese boken «Få øye på tegn» (2020) av Rolf Piene Halvorsen.

Du vil finne mange eksempelvideoer i språklæren. Hvert eksempel er ikke forklart ned i minste detalj. Når dere ser eksemplene, vil dere kunne se og kjenne igjen flere tema fra tegnspråkteorien som vi ikke alltid kommenterer. Det er fint om du ser det vi ikke forklarer. Du må gjerne bruke dem som eksempler når du skal undervise eller på annen måte snakke om norsk tegnspråk og hvordan det er bygget opp.

Finner du noe du mener er en åpenbar feil eller noe du ikke skjønner, er det fint om du kontakter oss. Er det ting du savner eller ønsker bedre forklart, kan du kontakte oss om det også. Da kan vi gå inn i den digitale teksten og gjøre den bedre.

Lykke til med ditt arbeid med dette språket som på visuelle måter gir oss tilgang til ny kunnskap og erkjennelse om livets mange gåter.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 3 av 79