Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tegn

Vi skal se hvordan tegn er bygget opp og hvordan vi kan dele tegn inn i forskjellige grupper alt etter hvordan disse mindre delene signaliserer.

Trykk på Neste for å lese videre i kapitellet om Tegn, eller bruk Innholdsfortegnelsen til å navigere deg gjennom de ulike underkapitlene.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 7 av 79