Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tegns manuelle deler

Alle tegn har består av fem manuelle deler. Det er 1) håndformen, 2) plasseringen, orienteringen som er 3) håndens retning og 4) vridningen, og til sist håndens 5) bevegelse.

Disse fem delene kjenner vi igjen fordi hånden alltid har en form, er på et sted, alltid har en retning som er veien en tenkt pil på håndbaken peker, og en vridning som er veien en tenkt pil vinkelrett utfra håndflaten peker, og til sist har hånden alltid en bevegelse, selv om hånden kan være i ro er det her i forbindelse med tegn i norsk tegnspråk vurdert som en bevegelse.

Håndformen kan få navn etter håndalfabetet, tallrekken i norsk tegnspråk, eller på andre måter som for eksempel haike-hånd.

Plasseringen har fire hovedformer: i det nøytrale rommet som er rett foran kroppen, på den passive hånden, på kroppen eller i tegnrommet.

Retningen og vridningen kan variere veldig.

Bevegelsen kan være enkel og gjelde hele hånden, deler av hånden, internt i hånden som i hele hånden. I tegnet FRISTE er det en enkel intern bevegelse i pekefingeren fra pekehånde til kroket pekehånd til pekehånd. I tegnet GLEMME er det en intern bevegelse fra 5-hånd til knyttet hånd mens hånden beveger seg fra pannen og ned til høyre, når en bruker høyre hånd.

Nå kan vi lage forskjellige tegngrupper, for eksempel alle som har lik håndform, lik plassering, samme bevegelse eller motsatt bevegelse.

De fem manuelle delene er viktig fordi to tegn kan se helt like ut bortsett fra en av disse fem delene som gjør at de tegnene betyr forskjellig. Tegnene NED og OPP er tegn hvor vridningen skiller tegnene.

Språktrekk som gjør at to uttrykk får to forskjellige betydninger, kalles distinktive trekke, eller betydningsskillende trekk. Slike trekk varierer fra språk til språk.

Vi skal senere se hvordan disse fem delene kan variere med hensyn til hva slags språklig status de har, om de fungerer som et fonem, det vil si en språkets minste del uten egen betydning, eller som et morfem, det vil si en språkets minste del med egen betydning.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 8 av 79