Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tekst

Ordet Tekst forbinder vi ofte med noe som er skrevet. Det er nok den mest brukte betydningen av dette ordet på. Men i språklæren kan vi bruke ordet tekst om muntlige ytringer også. Altså om noe som er sagt selv om det ikke er skrevet. Her i denne beskrivelsen av norsk tegnspråk betyr tekst noe som er sagt på norsk tegnspråk. I prinsippet kan en tekst være svært kort, ett eneste lite signal. Men vi skal nå tenker på lengre samling av ytringer, som en liten fortelling, en refleksjon over et tema eller en oppsummering. Det vil si noe som inneholder flere informasjonsbiter som er satt sammen til et språklig hele.

I dette kapitellet skal vi se på

  1. Leddrekkefølgen
  2. Pek og bruk av retning
  3. Bøyer
  4. Avslutninger

Trykk på Neste for å lese videre i kapitellet om Tekst, eller bruk Innholdsfortegnelsen til å navigere deg gjennom de ulike underkapitlene.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 27 av 79