Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Ytringer

Ytringer er muntlig språkbruk. Setninger er skriftlig språkbruk.

Språklæren gir oss tegn, ord og uttrykk for å snakke om språk. Språklæren skiller mellom ytringer og setninger. Ytringer lager vi når vi snakker. Setninger lager vi når vi skriver. Årsaken til dette skillet mellom ytringer og setninger er at når vi snakker, vil sammenhengen vi snakker i være med å gi informasjon så vi skjønner hva mening er med det som sies. Den ytre konteksten bidrar på en helt nødvendig måte til meningsdanningen. Når vi skriver, må vi ofte skrive inn denne informasjon. Vi må lage den riktige konteksten for budskapet vårt, slik at de som leser, kan danne seg den meningen vi ønsker de skal få. Tegne og/eller ordene vi velger, intonasjon, mimikken, kroppsuttrykket, samt alt som er i den ytre konteksten er signaler hjernen setter sammen til en mening – forhåpentligvis den ønskede meningen. Likevel har vi alle erfart at misforståelser oppstår.

Trykk på Neste for å lese videre i kapitellet om ytringer, eller bruk Innholdsfortegnelsen til å navigere deg gjennom de ulike underkapitlene.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 17 av 79