Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Ytringstyper

Ytringen varierer i form etter den talehandlingen vi ønsker å gjøre. Når vi snakker sammen, kan vi fortelle hverandre hva som har hendt, vi kan legge planer sammen om noe skal skje, vi kan spørre hverandre om ting vi vil vite og mye mer. Vi gir informasjon og vi spør etter informasjon. Dette er to forskjellige talehandlinger. Videre kan vi gi ordre, avlegge et løfte eller sverge. Hvilke talehandling vi ønsker å utføre, påvirker tegnvalget vårt og av og til rekkefølgen av tegnene eller ordene vi sier, kommer i. Reglene for hvordan vi gjør dette, varierer fra språk til språk.

Vi skal i det følgende se på noen slike ytringstyper i norsk tegnspråk.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 18 av 79