Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Benektende ytringer

Det er mange måter å uttrykke en nektelse på i norsk tegnspråk. Vi skal se på noen av dem her. Den enkleste måten å benekte noe på, er å riste på hodet, mens en sier det som benektes.

TemaKommentar

Hoderist----

BOR pek-ned

Hoderist----

SIRI pek-c

Hoderist----

SULTEN pek-c

TemaKommentar

Hoderist----

HUNDEN

--------

BO pek-ned

HUS pek-V

Hoderist

RØD

ALLE BARN

Hoderist------------

Strømme.mot.skole-h

Når vi skal benekte noe, er det tilstrekkelig å ha samme tegnrekkefølgen som når vi bekrefter, men istedenfor å nikke, rister vi på hodet. Vi kan også innlede eller avslutte med NEI, eller IKKE. Vi kan gjøre begge deler: riste på hodet samtidig som vi sier NEI eller IKKE. En dobbelt nektelse er en forsterket nektelse.

TemaKommentar
SKOLEN STIKKE.AV

Hoderist-

VIL IKKE

NY BUKSE

HODERIST------------

KARI pek-h LIKER IKKE

Hoderist--------

NEI

------------

VIL IKKE MED KINO

En tredje måte er å bruke et tegn som har en innebygd nektelse i betydningen sin. Det er flere slike tegn som brukes daglig. Vi skal se på tre av dem:

Det er et tegn som betyr vet ikke/kjenner ikke, et annet betyr har ikke gjort, et tredje er ikke der.

TemaKommentar
DAME pek-vYF -- kjenner.ikke
MAT KASTEUUU - har.ikke.gjort
BOK pek-hUUU -- er.ikke.der

Side 20 av 79