Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Betingelsesytringer

En betingelse for at noe annet skal skje kan på norsk talespråk være at: Hvis det er fint vær, kan vi bade. På norsk tegnspråk, vil betingelsestegnet HVIS innlede en slik ytring.

HVIS FINT VÆR, KAN SVØMME. Men vi utfører betingelsen, skal brynene være hevet og hodet i en markert posisjon. Markert betyr «noe annet enn vanlig eller nøytralt» som omtales som umarkert. Markert hodeposisjon kan være en liten skaking mot den siden av kroppen hvor HVIS har sitt artikulasjonssted. Når betingelse er utført, kommer det ofte et blunk mens hodet rettes opp og brynene senkes. I følgen ytres mer umarkert eller som noen gleder eller gruer seg til.

Side 23 av 79