Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Ytringer med fleksible tegn

Vi har til nå sett på enkle ytringer som består av faste tegn og pek. Gruppen fleksible tegn brukes selvfølgelig også ofte i enkle ytringer. Da kan vi som enkel tommelfingerregel tenke at temaledde skal være et fast tegn, mens kommentarleddet kan være et fleksibelt tegn.

TemaKommentarer
KARI pek-hperson.komme.mot meg
HUS pek-vstort
BILkjøre.avsted.svinge.opp.ned

Når vi snakker, uansett hvilket språk, kan vi fortelle fra vårt eget ståsted og perspektiv. Men vi kan også fortelle hva andre har opplevd ved å ta deres ståsted og perspektiv. Vi bruker oss selv, og snakker som om vi er den andre. Slike måter å snakke på, har mange navn. I tegnspråk kaller vi dem ofte konstruert handling. Vi gjør tegnet for den aktøren vi vil fortelle som. Etter på snakker vi som om vi er den personen og opplever en hendelse slik hen gjorde det. Vi kan ta menneskers og dyrs ståsted og perspektiv Vi skal se på noen eksempler.

TemaKommentar
OLE pek-hgå.ski
MORlese.lese
HUNDløpe.bite(pinne).løpe.løpe

I eventyr kan vi ta ståstedet og perspektivet til trær, fjell og elver. Også abstrakter kan vi snakke om ved å bruke konstruerte handlinger. Men det skal vi ikke gå videre inn på her

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 24 av 79