Utrydningstruede fortellinger | www.statped.no

Utrydningstruede fortellinger

Tema er døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Noen av disse fortellingene handler om skoletid, og om livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste.

Fakta og tilgjengelighet

DVD omslag

Kategori: Hørsel, Filmer (video), Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Språk: Norsk tegnspråk, tale og tekst.

Format: Video on demand

Utvikler: Statped med støtte fra Extrastiftelsen

Til alle tider i alle kulturer er fortellingen en hjørnestein i dannelsen av vår identitet. Fortellingene former vår individuelle identitet som medlem i en familie, som elev i et kull på en skole, som representant for en generasjon, for en bygd, for en minoritet.

Gjennom opptak av samtaler har målet med denne produksjonen vært å fange og formidle tegnspråklige fortellinger før hendene stilner.
Vi har samlet flere av fortellingene med tekst og lyd. I tillegg kan man se bakgrunnsmaterialet for prosjektet, som kan brukes til undervisning eller forskning.
Utviklet med støtte fra Extrastiftelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!