Til hovedinnhold

Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

Det er lett å tro at det å få cochleaimplantat (CI) gir god hørsel nærmest i samme øyeblikk som lyden kobles til implantatet. I virkeligheten kan veien tilbake til hørsel gjennom CI være både tøff og utmattende.

Omslag: Veien tilbake
  1. Kategori: Hørsel, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Brukerhistorier, Statpeds ressurser
  2. Pris: 86 kroner
  3. Format: Kjøp eller lei video (Vimeo)

I dokumentaren «Veien tilbake» følger vi to voksne som får CI og den tøffe veien de må gjennom for å kunne høre igjen.

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hjelpemiddel som opereres inn i det indre øret (cochlea betyr sneglehus) og gir elektriske impulser.

Det kan gi en funksjonell og helt avgjørende lydopplevelse for de med store hørselstap, men det gir ikke normal hørsel. Å få cochleaimplantat (CI) innebærer å starte på en reise der man har ønsker og drømmer for hvor veien går, hvor målet er, men der man på forhånd ikke vet resultatet.

Mistet hørselen i voksen alder

I dokumentarfilmen møter vi Grethe som skal få og Ulf som har fått CI. Begge to mistet hørselen i voksen alder, men gjennom cochleaimplantatet får de en mulighet til å høre igjen. De har et ønske om «å ta livet tilbake» og deres mål er å bli inkludert i egen familie og fungere best mulig i hverdagen med en god livskvalitet. Men det er ikke alltid det går som man håper. Vi følger dem og deres familier gjennom en periode på over 1,5 år og får ta del i deres tøffe reise med å få hørselen tilbake. Deres historier illustrerer hvor ulikt det kan være å forsøke å få tilbake hørsel og de forskjellige valg Grethe og Ulf gjør.

Omgivelsene må være støttespillere

Et viktig mål med dokumentaren er å sette fokus på omgivelsenes holdninger og forventninger til det å få og leve med CI i voksen alder. Omgivelsene trenger god informasjon for å kunne være gode støttespillere for den som får CI. Kunnskaper om rehabilitering etter en CI-operasjon er av stor betydning for hvordan CI-brukeren takler de utfordringene man møter.

Det handler ikke om å få en normal hørsel, men at et funksjonelt utbytte av hørselen er noe den enkelte CI-bruker møysommelig og systematisk må jobbe seg fram til gjennom lyttetrening. CI-brukere trenger noen som heier på sidelinja uten å stille for store krav og noen som er der hvis det viser seg at «veien tilbake» til livet ikke nødvendigvis går via hørselen.

DVD-en inneholder også samtaler mellom flere CI-brukere, nærpersoner og fagpersoner, i tillegg til noen bortklipte scener fra filmopptak. Samtalene fokuser-er på den enkeltes opplevelse av situas-jonen og man prøver å forklare hva man opplever, og hvorfor man føler og handler slik man gjør.

Sammen med DVD-en følger det et informasjonshefte. Her kan du lese litt om bakgrunnen til de enkelte som er med på DVD-en og finne nyttig informasjon knyttet til CI.

Her får du en smakebit av filmen.

Her kan du lese mer om filmen.

The Journey Back – RECEIVING CI AS AN ADULT (informasjon på engelsk)

Filmen er et samarbeidsprosjekt med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), Statped og Novemberfilm med midler fra ExtraStiftelsen.