VEND & VIPP | www.statped.no

VEND & VIPP

Et gjettespill: Hva er tegnet?

Vippekort som viser tegn med bevegelse er svært populære blant barn.
VEND & VIPP består av 30 slike vippekort. Spillkortene har en illustrasjon av et dyr på den ene siden,og tegnet for dyret på den andre siden. Kortene skal spres utover med illustrasjonssiden vendt opp. Ut fra illustrasjonene, og det en vet om dyrene skal en gjette tegn. For fasit; vend kortene og vipp. Men pass på! Dette er et litt skummelt spill. Vippes kortet i feil retning, læres tegnet baklengs.

Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år.

Fakta og tilgjengelighet

Viser vippekort

Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Pris: 100 kroner

Utvikler: Statped

VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner VEND & VIPP seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at VEND & VIPP skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Med spillet VEND & VIPP får barna erfare at tegn kan ha en form som bygger på en eller flere egenskaper ved det tegnet refererer til. Spillet går ut på å trekke frem visse egenskaper ved dyrene på kortene, og deretter foreslå tegn som har en form basert på de valgte egenskapene. Barnas forslag sammenlignes med tegnene på kortene. Den som har det forslaget som ligner mest på fasit, får kortet. Vinneren av spillet er den som får flest kort. Hvis en ikke ønsker en konkurransepreget aktivitet, så kan kortene fint brukes til samtale om dyr, tegn og tegnspråk.

En oppgave for nysgjerrigperer
I VEND & VIPP er kortene påført tallverdier fra 1 -10, og kortene er delt inn i fargene rød, blå og grønn. Det barna skal gjøre foruten å lære seg talltegnene, er å sortere kortene etter fargene. Deretter skal kortene innen en farge legges etter hverandre i stigende rekkefølge. Nå er også tegnene kategorisert, men det vet ikke nysgjerrigperene; De må vende og vippe kortene etter stigende rekkefølge. Se nøye på tegnene, og prøve å finne ut hva som ligger til grunn for rekkefølgen av tegnene. Riktig svar er:

RØDE KORT: Enhåndstegn med artikulasjonssted hode/ansikt/hals
Rekkefølgen på tegnene fra 1-10 baserer seg på artikulasjonssted fra øverst til nederst.

BLÅ KORT: Tohåndstegn foran kroppen.
Rekkefølgen baserer seg på:
- Tohåndstegn der hendene er i kontakt med hverandre
- Tohåndstegn der hendene ikke er i kontakt med hverandre

GRØNNE KORT: Tohåndstegn med artikulasjonssted ansikt/hode, enhånds- tegnartikulasjonssted foran kroppen.
Rekkefølgen baserer seg på artikulasjonssted fra øverst til nederst. 

Hvordan vippe kortene: Vipp kortene mot deg for å se tegnene med bevegelse. Feltet med prikker indikerer start og sluttposisjonen til tegnet. Når alle prikkene er fylt med farge, er tegnet ferdig utført.

For noen barn kan det være vanskelig å vippe kortene riktig. Vi er derfor i gang med å utvikle en tilleggrsessurs. En webapp der en enkelt kan spille av tegnene. Vi designer den for nettbrett, lett å ta med seg og enkel å bruke sammen med kortstokken VEND&VIPP.

VEND&VIPP og TegnSkatter:

tegnskatter-produktbilde-2.png

TegnSkatter er ei stor lekematte til å pirre nysgjerrigheten for dyr, tegn og tegnspråk. Illustrasjonene på baksiden av VEND&VIPP-kortene er lik 30 av illustrasjonene på TegnSkatter. Dette har vi gjort med hensikt. Ved å velge noen like begrep i VEND&VIPP og i TegnSkatter fikk vi mulighetene til å vise frem at noen begreper har flere språklige uttrykk/tegn. I avsnittet Pedagogisk bruk beskrives en aktivitet med VEND&VIPP og TegnSkatter.

 • Pirr nysgjerrigheten
  Bruk VEND & VIPP til å pirre barnas nysgjerrighet for dyr, tegn og for tegnspråk. For at de skal kunne ønske å lære mer, må de vite litt. Ta derfor utgangspunkt i hva barna kan når du tenker ut spørsmål som kan gjøre spillkortene interessante.

  Like viktig som å stille spørsmål, er å la barna snakke om det de ser på kortene. Hva er de opptatt av? Hva lurer de på? Hvilke egenskaper trekker de frem ved dyrene? Hva tror de kan være tegnet til de ulike dyrene? Får de til å vippe kortene og se bevegelsen til tegnene? Hvordan er det å gjøre tegn?Hva om de vipper kortene i feil retning og lærer tegnene baklengs? Er det noen som kan snakke baklengs på tegnspråk eller på talespråk? Hva tenker de om det å kunne snakke uten lyd?

  Introduser prinsippet i spillet
  Utgangspunktet for spillet er at tegn kan ha en form som bygger på en eller flere egenskaper ved det tegnet referer til. I denne videopresentasjonen av tegnet for BEVER blir tegnets betydning illustrert med en tegning av en bever som beveger halen.

  Snakk med barna om tegnet: hvordan hånden ligner formen til halen og bevegelsen ligner bevegelsen i halen. Se også på hvordan munnen ser ut under utførelsen tegnet.

  Velg et spillkort med et annet dyr, f.eks. hvalross. Se på illustrasjonen. Hvilke egenskaper ved hvalrossen trekker barna frem? Kan dere foreslå et tegn med en form som bygger på de egenskaper barna trakk frem? Vend og vipp kortet, hadde tegnet som dere foreslo, likheter med tegnet på kortet?

  En annen tilnærming kan være å kun se på tegnet på kortet, og gjette betydningen til tegnet. Husk å holde over ordet, hvis barna kan å lese.

  Barna vil nok raskt erfare at det ikke er så lett å gjette tegn. Dyr har mange ulike egenskaper som tegn kan bygge på, og tegn har mange detaljer som det er vanskelig å gjette seg til. Hvis dere søker etter tegn for bever i tegnordboka får dere to treff, og i TegnBanken/strektegninger er det et tredje tegn.

  Si tegnet - finn dyret!
  Denne aktiviteten gjennomføres med spillkortene fra VEND & VIPP og TegnSkatter .

  tegnskatter-produktbilde-2.png

  La en gruppe barn få hvert sitt spillkort fra VEND&VIPP. De skal stå et lite stykke unna TegnSkatter. På matta står en annen gruppe barn. Barna som har VEND&VIPP-kort skal utføre tegnet som de ser på kortet sitt. De på matta skal avlese tegnet og deretter finne den tilhørende illustrasjonene på matta. Når tegnene er fremført og illustrasjonene er funnet, kan alle barna sette seg på matta. Se på tegnene på vippekortene. Finner dere igjen tegnene blant tegnillustrasjonene på matta? Ser dere kanskje andre tegn for samme begrep?

 • Se andre aktuelle ressurser:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!