Til hovedinnhold

VEND & VIPP

Et gjettespill: Hva er tegnet?

Vippekort som viser tegn med bevegelse er svært populære blant barn.
VEND & VIPP består av 30 slike vippekort. Spillkortene har en illustrasjon av et dyr på den ene siden,og tegnet for dyret på den andre siden. Kortene skal spres utover med illustrasjonssiden vendt opp. Ut fra illustrasjonene, og det en vet om dyrene skal en gjette tegn. For fasit; vend kortene og vipp. Men pass på! Dette er et litt skummelt spill. Vippes kortet i feil retning, læres tegnet baklengs.

Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år.

Viser vippekort
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Pris: 125 kroner
  3. Utvikler: Statped

VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge gruppene egner VEND & VIPP seg til å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk, og til å få litt kunnskap om språket. Det er et ønske at VEND & VIPP skal bidra til å fremme norsk tegnspråk i barnehage og grunnopplæring.

Med spillet VEND & VIPP får barna erfare at tegn kan ha en form som bygger på en eller flere egenskaper ved det tegnet refererer til. Spillet går ut på å trekke frem visse egenskaper ved dyrene på kortene, og deretter foreslå tegn som har en form basert på de valgte egenskapene. Barnas forslag sammenlignes med tegnene på kortene. Den som har det forslaget som ligner mest på fasit, får kortet. Vinneren av spillet er den som får flest kort. Hvis en ikke ønsker en konkurransepreget aktivitet, så kan kortene fint brukes til samtale om dyr, tegn og tegnspråk.

En oppgave for nysgjerrigperer
I VEND & VIPP er kortene påført tallverdier fra 1 -10, og kortene er delt inn i fargene rød, blå og grønn. Det barna skal gjøre foruten å lære seg talltegnene, er å sortere kortene etter fargene. Deretter skal kortene innen en farge legges etter hverandre i stigende rekkefølge. Nå er også tegnene kategorisert, men det vet ikke nysgjerrigperene; De må vende og vippe kortene etter stigende rekkefølge. Se nøye på tegnene, og prøve å finne ut hva som ligger til grunn for rekkefølgen av tegnene. Riktig svar er:

RØDE KORT: Enhåndstegn med artikulasjonssted hode/ansikt/hals
Rekkefølgen på tegnene fra 1-10 baserer seg på artikulasjonssted fra øverst til nederst.

BLÅ KORT: Tohåndstegn foran kroppen.
Rekkefølgen baserer seg på:
- Tohåndstegn der hendene er i kontakt med hverandre
- Tohåndstegn der hendene ikke er i kontakt med hverandre

GRØNNE KORT: Tohåndstegn med artikulasjonssted ansikt/hode, enhånds- tegnartikulasjonssted foran kroppen.
Rekkefølgen baserer seg på artikulasjonssted fra øverst til nederst.

Hvordan vippe kortene: Vipp kortene mot deg for å se tegnene med bevegelse. Feltet med prikker indikerer start og sluttposisjonen til tegnet. Når alle prikkene er fylt med farge, er tegnet ferdig utført.

For noen barn kan det være vanskelig å vippe kortene riktig. Vi er derfor i gang med å utvikle en tilleggrsessurs. En webapp der en enkelt kan spille av tegnene. Vi designer den for nettbrett, lett å ta med seg og enkel å bruke sammen med kortstokken VEND&VIPP.

VEND&VIPP og TegnSkatter:

TegnSkatter er ei stor lekematte til å pirre nysgjerrigheten for dyr, tegn og tegnspråk. Illustrasjonene på baksiden av VEND&VIPP-kortene er lik 30 av illustrasjonene på TegnSkatter. Dette har vi gjort med hensikt. Ved å velge noen like begrep i VEND&VIPP og i TegnSkatter fikk vi mulighetene til å vise frem at noen begreper har flere språklige uttrykk/tegn. I avsnittet Pedagogisk bruk beskrives en aktivitet med VEND&VIPP og TegnSkatter.